Romundset Transport AS
Adresse: 6697 Vihals
Telefon: 976 76 065 / 974 89 420
Fax: 71 64 87 31
E-post: post@romundset.no

Vilkår for utleie av bobil

Leietaker/sjåfør
Leietaker må være fylt 25 år inneha førerkort klasse C1.

Bestilling
Ved bestilling undertegner leietaker en avtale. Depositum og leiebeløp betales ved angitt dato på vedlagt faktura.

Henting/innlevering
Bobilen kan hentes etter kl 1300 første dag i leieperioden og innleveres før kl 1100 siste dag i leieperioden.
Blir ikke innleveringstiden overholdt, faktureres et tilleggsgebyr på kr 500 pr. time.

Bøter/forelegg
Bøter/forelegg eller bruk av avgiftsfri diesel som leietaker ikke har oppgjort faktureres i ettertid.

Leietakers ansvar
Leietaker plikter å utføre vanlig vedlikehold på bilen. Dette innbefatter om nødvendig å etterfylle olje, sjekke kjølevæske og spylervæske etc. Ta en daglig sjekk rundt bilen for kontroll på at alt ser i orden ut. Feil og mangler rapporteres til Romundset Transport snarest.
Det forutsettes en forsiktig behandling av bilen og kan kun bruke den til det den er beregnet til.
Leietaker er innforstått med at han/hun kjører bilen selv. Det er ikke tillatt å låne bort eller overlate bilen til andre en det som frem kommer i leieavtalen.
Røyking og dyrehold i bilen er ikke tillatt.

Forsikring
Leiesummen inkluderer kasko og ansvarsforsikring. Leietaker er økonomisk ansvarlig for alle skader som ikke dekkes av kaskoforsikringen. Ved kaskoskade betales egenandel på kr 7000.
Ved tyveri dekker kun bobilens forsikring kun utstyr som tilhører bobilen
Utleier anbefaler leietaker å ha egen reiseforsikring.

Depositum
Depositum på kr 6000 må betales senest 14 dg før leieperioden. Når bobilen leveres skadefri tilbake til avtalt tid, betales depositumet tilbake innen tre uker med fradrag av eventuelle tillegg som manglende rengjøring etc.

Leiepris
Leiepris må være på utleiers konto før henting av bobilen.

Avbestilling
Avbestilling mindre en 7 dager før leieperiodens start beholdes depositumet av utleier.
Leiepris tilbakebetales.Mer en 7 dager før leieperioden tilbakebetales alt unntatt kr 1000,-

Havari
Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie dersom havari inntreffer på bestilt bobil før leieperioden. Depositum og leiepris tilbakebetales. Oppstår feil under veis refunderes leie for det ant dg.på verkst.