Romundset Transport AS
Adresse: 6697 Vihals
Telefon: 976 76 065 / 974 89 420
Fax: 71 64 87 31
E-post: post@romundset.no

Hyttefelt på Skardsøya

Eksklusive hyttetomter med nær beliggenhet til sjøen.

Hyttefeltet ligger i solrike omgivelser og er ferdig regulert.

Hyttefelt3

 

Hyttefelt6

Utsikt fra hyttetomtene