Romundset Transport AS
Adresse: 6697 Vihals
Telefon: 976 76 065 / 974 89 420
Fax: 71 64 87 31
E-post: post@romundset.no

Fisketransport

Se video fra fisketransport med Romundset Transport

Full overvåkning og styring av vannkvalitet og tekniske anlegg.

fiskbil1.jpgMed vårt nye data-baserte system har vi klart å tilfredsstille våre krav om at kvalitet og full kontroll kan utføres til en fornuftig pris og med et grensesnitt for brukeren som tilfredsstiller selv den mest kresne.

Ett og samme system brukes på alle typer anlegg. Fra store landbaserte settefiskanlegg hvor systemet brukes til styring og overvåking av alle tekniske system, til overvåking og styring av for eksempel oksygen på spesialbiler for frakt av levendefisk. Hele anlegget på et skjermbilde, uendelig historikk og trendkurver.

  • Systemet bygges opp med PC i førerhytte.
  • Desentraliserte I/O-kort plassert ute på bil og henger for innsamling og styring av data fra/til anlegg.
  • De desentraliserte kortene styrer anlegget i henhold til de verdier som bruker har satt på PC-skjerm.
  • Dette betyr at systemet fungerer og styrer hele anlegget uten at PC er tilkoblet.
  • Enkel kabling i hele anlegget. Mellom desentraliserte kort og fra kort til PC kommuniseres det over 2-tråds BUS-kabel. Mellom bil og henger via radio.
  • All nødvendig programvare for eventuell framtidig utvidelser av anlegg ligger vedlagt på PC.
  • Dette betyr at man ikke er avhengig av en ekstern ”ekspert” med egne dyre programmer ved modifiseringer eller utvidelser av anlegg.
  • Hele systemet er forberedt for tilkobling over WEB. Samme grensesnitt over web som man har på PC.
  • Enkel utskrift av alle data for hele transporttiden som dokumentasjon til kunde.